Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en bestellingen zijn de nu volgende voorwaarden van toepassing. Onze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en te raadplegen op onze website (www.uitvaartbloemist.nl). Op verzoek stuurt Uitvaartbloemist Momentum Florum u een exemplaar toe.

Privacy

 • Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons verstrekt strikt vertrouwelijk.
 • Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van uw order. Wij verkopen en verstrekken uw gegevens niet aan derden.
 • U ontvangt door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd per post, e-mail of telefoon.

Bestellingen

 • Bestellingen, die zijn doorgegeven voor 15:00 uur (Nederlandse tijd), bezorgen wij (op werkdagen) binnen 24 uur. Orders naar het buitenland worden, mits de bestelling voor 15:00 (Nederlandse tijd) uur bij ons binnen is, binnen 48 uur bezorgd.
 • Bestellingen die bestemd zijn voor ziekenhuizen, hotels, vakantieparken en andere recreatiegebieden zijn voor het risico van de klant.
 • Indien bestellingen niet gegarandeerd kunnen worden, stellen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • Fouten in bezorgingsgegevens of op de tekst van het kaartje, zijn voor risico van de klant.
 • Dit geldt ook voor de eventuele vertraging in de bezorging als gevolg van foute adressering.
 • Het annuleren van een bestelling dient tenminste 48 uur voor de bezorgdatum bij de Uitvaartbloemist Momentum Florum bekend te zijn. In dat geval boeken wij het aankoopbedrag (minus evt. gemaakte kosten) terug.
 • Als gevolg van seizoenswisselingen en het aanbod van bloemen kan een arrangement afwijken van de foto. De voorbeelden van al onze arrangementen zijn sfeerimpressies. Bestelt u één van deze arrangementen dan verwerken wij ons dagverse aanbod in een boeket dat qua stijl en grootte aansluit bij uw keuze.
 • Ondanks onze uiterste zorg bij het uitvoeren van onze werkzaamheden kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over hetgeen Uitvaartbloemist Momentum Florum heeft geleverd. Wij stellen het ten zeerste op prijs dat u ons dit laat weten! Bij het in behandeling namens van uw klacht is het mogelijk dat wij om foto’s vragen.
 • U ontvangt geen geld terug maar een tegoedbon

Prijzen

 • Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorg- en administratiekosten.
 • Alle bedragen worden in euro’s weergegeven.

Betaling

 • De betaling geschiedt per Mollie.
 • Wij accepteren de volgende creditcards: Eurocard, Mastercard en Visa.
 • Uw creditcard wordt belast in euro’s. De wisselkoers correspondeert met de officiële dagelijkse koers en kan iets afwijken, zoals vermeld in uw creditcard overeenkomst.

Levering

 • Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en (Nederlandse) feestdagen.
 • Wij garanderen geen leveringstijdstippen. U kunt wel uw voorkeur aangeven.
 • Uitzondering hierop vormen rouw- en trouwarrangementen, mits het (gewenste) bezorgtijdstip is aangegeven.
 • Bij afwezigheid van de geadresseerde worden de bloemen bij één van de buren aangeboden. Bij de geadresseerde wordt een schriftelijke boodschap achtergelaten, met daarop de gegevens waar de bloemen opgehaald kunnen worden.
 • Indien het onmogelijk is om de bloemen bij buren achter te laten, nemen wij de bloemen mee terug. De geadresseerde wordt vervolgens verzocht zelf contact op te nemen met Uitvaartbloemist Momentum Florum, waarna een afspraak gemaakt kan worden om de bloemen alsnog af te bezorgen.
 • Orders voor Den Haag, Delft, Delfgauw, De Lier, Den Hoorn, ‘s – Gravenzande, Hoek van Holland, Honselersdijk, Kwintsheul, Leidschendam, Monster, Naaldwijk, Nootdorp, Pijnacker, Poeldijk, Schipluiden, Rijswijk, Ter Heijde, Voorburg, Wassenaar, Wateringen en Zoetermeer bezorgen wij zelf. In overige plaatsen bezorgt de lokale Fleurop bloemist uw boeket.
 • Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 18 jaar. Indien uw bestelling alcohol bevat dient deze door iemand van 18 jaar of ouder in ontvangst te worden genomen.

Overmacht

 • Wanneer wij door overmacht uw bloemen niet kunnen bezorgen, stellen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.
 • Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop geen invloed kan worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld: werkstakingen, demonstraties, (slecht)weersinvloeden, maatregelen genomen door overheidsinstanties … etc.
 • Uitvaartbloemist Momentum kan in geval van overmacht -na overleg met de opdrachtgever- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan.

Garantie

 • Wij bieden de ontvanger 7 dagen versgarantie op het boeket of bloemstuk, mits de bloemen op de voorgeschreven manier zijn behandeld.
 • Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien de ontvanger de verzorgingstips niet in acht heeft genomen of als de bezorging van het product vertraging heeft opgelopen doordat de ontvanger niet thuis was.
 • Indien de ontvanger en/of klant aanspraak wil maken op garantie dient de ontvanger en/of klant Uitvaartbloemist Momentum  binnen 5 dagen hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen.

Aansprakelijkheid

Mocht er tijdens transport breuk, beschadiging of vermissing optreden, dan draagt Uitvaartbloemist Momentum er zorg voor, dat een nieuw product zo spoedig mogelijk wordt geleverd.

Diversen

Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Uitvaartbloemist Momentum Florum

Inschrijving Kamer van Koophandel Den Haag 27012703
BTW nr. NL 8105.77.161.B01
IBAN: NL17INGB0000091670
BIC: INGBNL2

Tijdelijk niet mogelijk te bestellen

Op dit moment is het niet mogelijk een bestelling te plaatsen via onze website vanwege een storing. Gelieve telefonisch met ons contact op te nemen. Onze excuses voor het ongemak.